• Speciellt fokus på sällsynta sjukdomar

    Sobi koncentrerar sig på läkemedel för behandling av hemofili, inflammatoriska sjukdomar och metabola sjukdomar.

    Läs mer
  • Speciellt fokus på sällsynta sjukdomar

    Sobi's fokus är inriktat på innovativa behandlingar för att förbättra livskvalitén hos patienter med sällsynta sjukdomar

    Läs mer

Vårt bolag - Sobi

Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som ger patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer en bättre livskvalité.

 

Läs mer ...

Uwa har ärftlig tyrosinemi typ 1.

Patienter som drabbas av sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar kan ofta vara livshotande eller ge kroniska funktionsnedsättningar. Det finns ungefär 7000 kända sällsynta sjukdomar men bara för ca 400 av dessa finns en godkänd behandling.

Läs mer ...

Transparens

Sobi stödjer önskan om ett trovärdigt och öppet samarbete med 
hälsopersonal/kliniker, patientorganisationer och övriga samhället 
och följer därför EFPIAs rekommendationer om att redovisa alla 
transaktioner offentligt.

Nedan finner ni länken till LIFs hemsida där alla transaktioner 
för Sverige finns redovisade samt länk till ett metoddokument.

Värdeöverföringar

Metodnotering