Sobi i Sverige

Sobi är ett Svenskt läkemedelsföretag med en internationell verksamhet och totalt ca 660 anställda varav ca 400 personer arbetar i Sverige.

Sobi's fokus är utveckling och marknadsföring av specialiserade läkemedel till patienter med sällsynta eller livshotande sjukdomar där nuvarande behandling antingen inte är tillgänglig eller otillfredsställande.   

 

 

I dag marknadsför Sobi mer än 45 olika läkemedel inom ett brett fält av behandlingsområden.

Fokus är riktat mot läkemedel inom följande terapiområden:

  • akutmedicin
  • hematologi
  • hemofili
  • infektionssjukdomar
  • metabola sjukdomar
  • onkologi
  • ortopedi/kirurgi
  • reumatologi
  • urologi