Ansvar, engagemang och hållbar utveckling

Som verksamhet tar vi på oss ansvaret för våra patienter, medarbetare, samhället och miljön.

Vi strävar efter att vara en innovativ och ansvarig verksamhet som skapar ett hållbart värde för våra patienter och investerare. Sobi har specialiserat sig på en nischad marknad och utvecklar och producerar läkemedel till sällsynta sjukdomar och läkemedel till patienter med speciella medicinska behov.

I vårt arbete strävar vi efter att göra skillnad. Utöver att utveckla och marknadsföra läkemedel som uppfyller stora medicinska behov, är det också vårt ansvar att skydda våra medarbetare och det omgivande samhällets intressen.

I Sobi lägger vi stor vikt vid etiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga aspekter på vårt dagliga arbete.

Läs mer på sobi.com