Patienter

Cerys har ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1).
Cerys har ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1).

Sobi sätter dig som patient i centrum och verkar genom forskning och marknadsföring för att du ska få tillgång till effektiva läkemedel. Våra fokuserade områden är hemofili, inflammationssjukdomar/autoimmuna sjukdomar, ärftliga metabola sjukdomar och cancer.

Sällsynta sjukdomar är ofta lågt prioriterade och kan vara svåra att diagnosticera. Sobi strävar efter att göra dessa behandlingar tillgängliga för patienter och vårdpersonal.